Nutid

När Sony Corporation köpte upp Ericssons ägandedel i företaget Sony Ericsson, år 2012, övergick detta företag helt i Sonys ägo. Där slutar historien om företagssamarbetet mellan Sony och Ericsson och Sony valde även att döpa om företaget till Sony Mobile Communications.

Sony och Ericsson har sedan dess gått skilda vägar även om det exempelvis i Sonys utbud av mobiltelefoner finns tydliga inslag av det drygt 10-åriga samarbetet. Modellserien Xperia som idag produceras av Sony var från början en produkt som Sony Ericsson utvecklade.

Sony

I och med att Sony köpte företaget som hade fokus på utveckling, produktion och marknadsföring av mobiltelefoner valde de att satsa på denna bransch. De har fyra ”linjer” i sin produktion. Tre av dessa är utvecklade mot GSM/UMTS-nätet vilket gör att de säljs över i stort sett hela världen.

Den fjärde linjen är mobiltelefoner som enbart är anpassade för den japanska marknaden.

Sony har valt att lägga ut produktionen av de enklare modellerna till andra företag medan de själva står för själva utvecklingen av dessa.

image_fullsony-xperia-e-sim-free-unlocked-android-smartphone-black-d

Efter misslyckade försök av Sony Ericsson med Windows Mobile har Sony nu valt att enbart ha Android som operativsystem i sina telefoner. Detta infördes på Xperia 10 och är alltså något som nu alltid finns på telefoner från Sony.

Sony Mobile Communication AB är ett dotterföretag till Sony och har idag huvudkontor i Tokyo samt stor verksamhet i Lund. Sammanlagt jobbar ca 8500 personer inom företaget varav ca 2000 i Sverige.

Ericsson

När Ericsson inte längre ägde hälften av företaget Sony Ericsson (2012) försvann även företagets fokus på att utveckla och sälja mobiltelefoner. Men det var inte bara den delen av företaget som lades ner en bit in på 2000-talet. År 2014 lades modemverksamheten ner och året före hade man avvecklat Ericsson Cables. Den produktion som företaget tidigare haft av telekabel avvecklades helt och den del som hade fokus på kraftkablar såldes vidare till NKT Cables.

Istället valde Ericsson att fokusera på system inom telekommunikation genom att bland annat köpa Nortels multi-växelverksamhet. År 2012 förvärvades även GDNT, Telcordia, Ericsson L-G, BelAir Networks, Technicolor och Concept Wave.

ericsson_logo

De områden som Ericsson är stora inom är bland annat Mobila nät, Stödtjänster, Patentlicenser samt fasta IP-nät.  
I december 2015 hade Ericsson drygt 116.000 anställda varav ca 17000 personer i Sverige där även huvudkontoret ligger (Kista).